"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंको विज्ञप्ती !!!

आर्थिक वर्ष: