"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने बारे।

आर्थिक वर्ष: