"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७६/७७ 04/30/2020 - 12:35

अजयमेरु गाउँपालिकाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:34

चिपुर हेल्थपोस्ट भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:32

चंवेताल खेल मैदान निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:30

पिलायल लिफ्ट सिचाई योजनाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 04/09/2020 - 10:28

अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रिफ्याब तालिम हाल र क्यान्टिन निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:26

दोगाड चमडा चोरलेक सडक निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:23

चेतना मा.वि. राजुल खेल मैदान निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:20

खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन इच्छुक आपूर्ति कर्ताले प्रस्ताब पेस गर्ने सुचना !!

७६/७७ 04/03/2020 - 11:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/01/2020 - 16:13

Pages