"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 05/22/2020 - 10:25

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 05/13/2020 - 15:52 PDF icon 1.pdf

bid document fee संसोधन सम्बन्धमा |

७६/७७ 05/08/2020 - 13:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७६/७७ 04/30/2020 - 12:35

अजयमेरु गाउँपालिकाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:34

चिपुर हेल्थपोस्ट भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:32

चंवेताल खेल मैदान निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:30

पिलायल लिफ्ट सिचाई योजनाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 04/09/2020 - 10:28

अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रिफ्याब तालिम हाल र क्यान्टिन निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:26

दोगाड चमडा चोरलेक सडक निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 04/09/2020 - 10:23

Pages