"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Surnaya Dageshwari Dewal Kanakot Multipurpose Lift Water and Irrigation Project को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 02/23/2020 - 20:47 PDF icon 111111111.pdf

प्रस्ताब पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 02/11/2020 - 11:23

Surnaya Dageshwari Dewal Kanakot Multipurpose Lift Water and Irrigation Project को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 01/19/2020 - 12:17 PDF icon सोर्नाया_compressed.pdf

Construction of Samijee Health Post Building को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 01/19/2020 - 12:10 PDF icon समैजी_compressed.pdf

Construction of Prefab Training Hall with Canteen को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 01/19/2020 - 12:02 PDF icon हल_compressed.pdf

Construction of Gavin Wall and Widening of Dhimaula Bhadrapur Road को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 01/19/2020 - 11:49 PDF icon धिमौला भद्रपुर_compressed (1).pdf

Bhadrapur Ma.Wi. Model School Programme With Infrastructure Development को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना |

७६/७७ 01/19/2020 - 11:36 PDF icon स्कुल_compressed.pdf

सडक सोलार बत्ति आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी कोटेसन आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 12/25/2019 - 08:21

सिलबन्दी दररेट पेस गर्ने सम्बन्धि सुचना !!

७६/७७ 11/17/2019 - 13:47

अजयमेरु गाउँपालिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 09/13/2019 - 22:01

Pages