"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० ७९-८० 07/20/2022 - 15:30 PDF icon नीति कार्यक्रम २०७९.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:56 PDF icon WASH Board Directives Sample-NEP-11.6.2020.doc_.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९-२०८३/०८४) ७८/७९ 03/31/2022 - 11:58 PDF icon Final Periodic Plan Ajaymeru.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको शिक्षा पार्श्वचित्र (२०७८)। ७८/७९ 12/27/2021 - 10:59 PDF icon Final शिक्षा पार्श्वचित्र (1).pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको १० बर्षे नयाँ शिक्षाक्षेत्र योजना (२०७८- २०८७) Draft Final ७८/७९ 12/24/2021 - 13:56 PDF icon अजयमेरू गाउँपालिकाको नयाँ गाउँ शिक्षाक्षेत्र योजना २०७८-०८७ Draft Final.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 12:00 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावलती.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन (२०७८) ७८/७९ 08/12/2021 - 11:43 PDF icon १ आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को विनियोजन ऐन (२०७८) ७८/७९ 08/12/2021 - 11:39 PDF icon २ विनियोजन ऐन 078.pdf
स्थानीय शिक्षा ऐन। ७७/७८ 06/16/2021 - 12:53 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन (1).pdf
एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखी ३ सम्मको मिति २०७८ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:56 PDF icon एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखी ३ सम्मको मिति २०७८1 (1).pdf

Pages