"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिका घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:50 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि व्यवशाय प्रवर्धन ऐन - २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:46 PDF icon कृषि व्यवशाय प्रवर्धन ऐन - २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिका एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:37 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका - २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:33 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका - २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:30 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि - २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:26 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:23 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिका सहकारी ऐन , २०७४ ७४/७५ 06/11/2018 - 12:18 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिका सहकारी ऐन - २०७४.pdf
अजयमेरु गाउपालिका आयोजना व्यवस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/10/2018 - 16:11 PDF icon आयोजना स‌चालन कार्यविधि.pdf

Pages