"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको कृषि नीति,२०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:37 PDF icon कृषि निति.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धि मापदण्ड तथा कार्यविधि - २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 12:53 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक मापदण्ड.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:59 PDF icon आर्थक ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:55 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:52 PDF icon न्यायिक समितिले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:44 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:40 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:38 PDF icon स्थानीय सेवा ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संथा समन्वय सम्बन्धि ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:36 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संथा समन्वय सम्बन्धि ऐन २०७५ .pdf
शिक्षा सम्बन्धि अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 14:59 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages