"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:44 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:40 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको स्थानीय सेवा ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:38 PDF icon स्थानीय सेवा ऐन २०७५.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संथा समन्वय सम्बन्धि ऐन २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 12:36 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको गैरसरकारी संथा समन्वय सम्बन्धि ऐन २०७५ .pdf
शिक्षा सम्बन्धि अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 14:59 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि अति आवश्यकीय कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:49 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाइ कार्यानोयन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 06/12/2018 - 11:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:43 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 06/12/2018 - 11:42 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

Pages